нашите партньори

партньорства изградени през годините

Модерни стратегии и знания винаги приема взаимоотношенията си със своите възложители като партньорство, което ще се развие във времето. До момента, а надяваме се и в бъдеще, успяваме да постигнем това свое виждане с реализацията на всяка една възложена ни задачи. За нас именно партньорството е най-голямата ценност, която може да осмисли експертната ни дейност.

Назад в годините основни наши партньори са били: